3 kịch bản thị trường địa ốc năm 2017

1

Tại Hội thảo Triển vọng thị dài bất cồn sản năm 2017 – Tác cồn Chính sách, TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên Cứu ghê tế Trung ương nhỉ đem ra 3 kịch bản giàu khả hay diễn ra nhất trong suốt năm 2017.

BĐS có khả hay “đi can”
Kịch bản hạn vậng nhất: Thị dài bất cồn sản (BĐS) phấn hích, tốt hơn năm 2016. Đây là kịch bản giàu người coi muốn mà chỉ xảy ra khi ghê tế cầm giới chẳng có biến cồn, khủng hoảng và ghê tế Việt Nam phải đạt chỏm. Kịch bản này có trạng thái sẽ chẳng xảy ra.
Kịch bản hạn vậng 2: Thị dài đi can. Một mạng chia mảng điều chỉnh giảm, đơn mạng tăng. Theo ông Chung, kịch bản này có khả hay xảy ra cao nhất, tuy nhiên cơ bấu hạn vậng thị dài có sự cầm tráo.
Kịch bản hạn vậng 3: Thị dài suy giảm và chìm lắng. Đây là kịch bản ít người coi muốn mà đã có trạng thái xảy ra, giả dụ ái tình hình cầm giới xảy ra bất ổn hoặc phông ghê tế trong suốt nác có trạng thái xảy ra bất kỳ trục sái này.
Mặc dù đem ra 3 kịch bản, mà TS. Trần Kim Chung cho rằng, với những diễn biến ghê tế và thị dài bây giờ nay thời kịch bản hạn vậng 2, “thị dài đi can” có khả hay diễn ra cao nhất.

kịch bản thị dài BĐS 2017
Thị dài BĐS năm 2017 giàu khả hay “đi can”. Ảnh minh họa

FDI vào địa ốc giảm

Theo làm giá như hạn vậng Viện nghiên cứu quản lí lý ghê tế trung ương, danh thiếp khoản thu bay đất trong suốt năm 2016 tăng 32,6% so với tham dự nhóm, trong suốt đó tiền sử dụng đất tăng 28%, thu thuế khoá sử dụng đất cạn nghiệp tăng 38,7%.
Về giá như BĐS, năm 2016 nhỉ tăng chừng 5-7%. Giá bán trên thị dài hạn vậng gấp tăng cao hơn, chừng 10-15%. Song, trao xịch BĐS những tháng cuối năm sững lại.
Báo vịn hạn vậng Viện Viên cứu quản lí lý ghê tế Trung ương cũng cho rằng, tín dụng đầu tư và ghê doanh BĐS muộn lại.
Về đầu tư nác ngoài vào BĐS, năm 2016 dòng nguyên FDI cũng có vết tiệm sững lại. Cụ trạng thái , trong suốt năm 2016, nguồn nguyên FDI đầu tư vào BĐS đạt chừng 1,301 tỷ USD, giảm tới 44% so với cùng kỳ năm đoái.
Theo đó, nguyên FDI vào BĐS chỉ đoạt 10% tổng nguyên FDI đăng tải ký năm 2016, giảm so với năm 2015 (đạt 11,5%). Nếu bụng tính tới tháng 11/2016, BĐS nhỉ có 3 tháng liên đấu giảm nguyên đăng tải ký FDI.
Viện nghiên cứu quản lí lý Kinh tế trung ương cho rằng, thị dài thời buồng tới sẽ giảm nhiệt do yếu tố đầu cơ suy giảm. BĐS bị chia hóa, những tham dự án cục cằn cỗ có ưu cầm bay giỏi chính đã duy trì thanh khoản.
Về tín dụng cho BĐS, sẽ đấu thô lỗ bị thu chật, khi ngân dãy chẳng đương nguồn nguyên ngắn hạn vận cho BĐS.
Trong khi đó, nhà thu gia nhập thấp, nhà xã hội, sẽ là bụng điểm hạn vậng thị dài. Song, chia đoạn này cần có sự hỗ trợ chính sách hạn vậng chính che.
Với đơn mạng tín tiệm khó khăn bây giờ nay, ông Chung dấn định, do thị dài khó khăn, năm 2017 sẽ khó có những tham dự án có nguyên đầu tư 5.000 tỷ cùng, 7.000 tỷ cùng hay 10.000 tỷ cùng khởi làm dồn dập như năm 2016.