132,8 tỷ đồng xây Khu hỗn hợp văn phòng, thương mại tại Yên Phụ

0

Mới đây, UBND TP. Hà Nội hẵng ban hành ta Quyết định mạng 5082/QĐ-UBND chấp xuôi nhà đầu tư là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH thực bây giờ tham dự án Khu lếu láo hiệp văn buồng, xót thương mại, nhếch vụ, nhà dãy và áp giải trí tại 153 phố xá Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 mạng 153 phố xá Yên Phụ
Bản bầy vị trí tham dự án mạng 153 phố xá Yên Phụ

Cụ dạng, tổng diện tàng trữ khu đất thực bây giờ tham dự án nêu trên chừng 2.678m2. Trong đó, diện tàng trữ đất xây tham dựng tiến công đệ trình chừng 2.301m2; diện tàng trữ đất nằm trong suốt chỉ giới đàng hầung chừng 377m2; diện tàng trữ xây tham dựng chừng 795m2; tổng diện tàng trữ sàn xây tham dựng chừng 2.555m2 (không tâm tính diện tàng trữ chừng hầm); mật chừng xây tham dựng 35%.
Tổng nguyên đầu tư tham dự án chừng 132,8 tỷ bầyng, thời hạn vận hoạt chừngng cụm tự tham dự án là 50 năm thuật tự ngày đặt gấp có thẩm quyền quyết định chủ giương đầu tư. Dự án sẽ đặt chuẩn mực bị đầu tư trong suốt quý báu IV/2016 và thực bây giờ đầu tư quý báu I/2017, theo tham dự kiến sẽ hoàn trả vách ta đem tham dự án vào hoạt chừngng trong suốt quý báu IV/2018.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư chủ chừngng liên hệ với sở, ngành liên quan liêu vách ta phố xá và UBND quận Tây Hồ đặt đặt hướng dẫn cạc thủ thô lỗ bay đất đai; đã xuôi , gấp phép thuật hoạt chừngng liên quan liêu tới đê điều; thực bây giờ thủ thô lỗ bay chước hoạch biểu rệ vá dài tham dự án theo quy định. Đồng thời, chỉ đặt triển khai thực bây giờ tham dự án sau khi hoàn trả vách ta cạc thủ thô lỗ bay đầu tư, vá dài, đất đai,… theo quy định cụm tự pháp luật và cụm tự vách ta phố xá.
Bên ria đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bay tâm tính chính xác, trung thực cụm tự hầu sơ giỏi liệu hồn gửi kèm cặp theo hầu sơ đề pa nghị chấp xuôi chủ giương đầu tư tham dự án; bầyng thời chịu trách nhiệm và đảm biểu bay mạng nguyên vay, nguyên tự có, nguyên huy chừngng đặt thực bây giờ tham dự án theo quy định cụm tự pháp luật. Thực bây giờ báo vin ví m áp và công ví tham dự án đầu tư theo quy định pháp luật…