13.000 tỷ đồng GPMB, đền bù đất Dự án sân bay Long Thành

4

Ngày 13/4 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo danh thiếp sở, ban, ngành địa phương hẵng hội bàn bay cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, GPMB, hỗ trợ tái định cư đối xử với người dân bị hình hưởng khi Dự án xây tham dựng cảng dãy chẳng quốc tế Long Thành ta triển khai.

Cụ dạng, tại cược hội , chính quyền tỉnh Đồng Nai cho hay, Thủ tướng tá Chính che hẵng có văn bản cho phép thuật tỉnh tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập tham dự án đầu tư xây tham dựng khu tái định cư đồng thời với quá đệ trình lập báo vịn nghiên cứu khả thi Dự án cảng dãy chẳng quốc tế Long Thành ta mức Tổng Công ty Hàng chẳng Việt Nam.
đề pa n bù đất tham dự án sân bay Long Thành ta
Cơ quan lại chức hay đương khảo áp quy hoạch sử dụng đất trong suốt
Dự án sân bay Long Thành ta . Nguồn: Tiến Dũng

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa lựa nhà thầu thực bây giờ tiểu tham dự án khu tái định cư theo quy định mức pháp luật; đồng đó làm việc thường trực đấu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giao Thông vận Tải nghiên cứu ba trí ghê chi phí ứng trước đặt thực bây giờ tham dự án theo quy định.
Theo đề pa xuất, phương án bồi thường, GPMB sẽ phân vách 2 giai khúc. Trong đó, giai khúc 1 sẽ tiến hành ta thu buổi hơn 2.557 ha chọc địa bàn 4 xã Long Thành ta , Bình Sơn, Suối Trầu và Cẩm Đường. Có hơn 1.800 hộ dân bị hình hưởng trong suốt giai khúc nào, trên 1.000 hộ áp giải tỏa trắng. Giai khúc 1 có tổng tham dự nhóm bồi thường, GPMB chừng hơn 5.000 tỷ đồng.
Sẽ thu buổi hơn 2.442 ha diện tàng trữ đất đương lại trong suốt giai khúc 2 mức tham dự án. Trong giai khúc nào, sẽ có 2.922 hộ dân bị hình hưởng, hơn 2.500 hộ bị áp giải tỏa trắng. Được biết, tổng tham dự nhóm bồi thường, GPMB giai khúc nào chừng hơn 8.000 tỷ đồng.
UBND tỉnh Đồng Nai bây giờ hẵng quy hoạch 2 khu tái định cư gồm Lộc An – Bình Sơn với diện tàng trữ hơn 282 ha và khu tái định cư Bình Sơn diện tàng trữ 282 ha. Hai khu tái định cư nào nằm ở chi phía Bắc mức Cảng dãy chẳng quốc tế Long Thành ta .